Vịnh Xuân là một môn võ của nhà Phật, được biết đến từ chùa Thiếu Lâm, Trung Quốc. Qua nhiều thế hệ môn Vịnh Xuân được truyền đến Ông Nguyễn Tế Vân (Tên thường gọi là Nguyễn Tế Công), Ông là người Trấn Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc.Sau này vào những năm đầu của thế kỷ XX, Ông Nguyễn Tế Vân sang Việt Nam và truyền lại môn Vịnh Xuân cho một số người,trong đó có Sư tôn Trần Văn Phùng, quê ở Lý Nhân, Hà Nam, Sư tôn Trần Văn Phùng truyền lại cho Sư phụ Trịnh Quốc Định, là người làng Ngọc Hà, Hà Nội là thầy của chúng tôi.Trên tinh thần kế thừa những giá trị tinh hoa, tinh túy từ các bậc tiền nhân đi trước mà đặc biệt là Thầy của chúng tôi với phương châm : " Cường thân, kiện thể, khước bệnh diên niên ".
...xem thêm
© Bản quyền thuộc về TinhCau.com