Blog "Phật gia Vịnh Xuân Kungfu"

Các đặc trưng, nét đẹp và lợi ích của việc tập luyện Vịnh Xuân quyền

Mỗi môn võ đều có thế mạnh, nét đẹp và đặc trưng riêng. Trong Vịnh Xuân, đó không chỉ là cách tấn, thế thủ hay phong cách và sự biểu hiện đơn thuần; ẩn sâu trong đó là nhân sinh quan, là văn hóa được hun đúc qua quá trình phát triển; đồng thời, các đặc trưng của môn võ còn thể hiện nguyên lý và hệ thống kỹ thuật của nó.

V Lee 3 tuần trước - 123 lượt xem

Lịch sử Vịnh Xuân quyền - Vịnh Xuân Việt Nam - Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu

Trên thế giới hiệu nay, Vịnh Xuân quyền có hàng triệu đệ tử và hàng chục hệ phái. Cho đến nay, những cứ liệu lịch sử chính xác về quá trình hình thành, phát triển của môn phái vẫn còn chìm trong mây mù của thời gian. Hầu hết thông tin lịch sử môn phái đều được truyền miệng giữa các đời truyền nhân nên có nhiều khác biệt giữa thực tế và giai thoại mang tính truyền thuyết.

Bài viết ngắn này của Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu nhằm sâu chuỗi dòng chảy Vịnh Xuân cho đến nay theo đường dẫn thời gian trực tiếp đến Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu thuộc một nhánh của Vịnh Xuân quyền Việt Nam ngày nay.

Admin Istrator 2 tháng trước - 175 lượt xem© Bản quyền thuộc về Buddha Wingchun